Jag tackar för mig som politiker

Fr.o.m 2019 har jag inga offentliga uppdrag längre. Efter ca 20 år i olika kommunala nämnder och dito i regionen vill jag inte stå i vägen för yngre förmågor.

Jag tackar er som har röstat på mig och övriga som gett mig förtroende i olika frågor.

TACK!

Ni som vill ha hjälp i olika frågor kan naturligtvis vända er till mig. Jag bjuder på råd och ett samtal med mig kan ske utan att det går vidare om ni så önskar.

/Ingemar