Natur och äganderätt

Äganderätten är grunden

Natur. Tack för inviten Bo Rundberg! Under våra två skogspromenader den dagen hann vi visa och förstå varandra. Visst är avverkningar av nästan 200-åriga tallar ett hårt ingrepp i din närmiljö. Men det är kanske enda gången som markägarna kunde få ut en avkastning från ytan. Naturen kommer att läka dessa sår och ägarna har ju sparat en del döda träd.

Vi gick i Okome trakten på en skogklädd bergsrygg på cirka två kilometer x 500 meter med sju markägare. Jag vågar påstå att åsen har högre ekologiska värden än de flesta naturreservat i Halland (se foto). Det jag är rädd för är att Länsstyrelsen tar över skötseln eftersom naturvärdena knappast kan ökas. En kilometer från ryggen ligger Sumpafallen-reservatet. Där röjdes all gran undan maskinellt och i det såret har inte rödvingetrasten plats längre. I närheten ligger Floastads reservatet och dess sly status väcker bara frågetecken. I dessa tre fall så är det bonnaskog som vinner ekologimatchen. Ibland klagas det orättfärdigt på modern skogsskötsel. Som motvikt certifierar Södra skogsägarna medlemmarnas skog (PEFC) som uppnått en viss ekologisk status. Jag vill påstå att de flesta markägare idag satsar på lövskog i våta och utsatta västliga lägen som skydd åt produktionsskogen. Halland är ett skogslän med en sjundeplats i landet. Tillväxt i skogen är en del av medicinen mot den globala uppvärmningen.

Anledningen till att Centerpartiet tar debatt i äganderättsfrågan är att många känner sig trängda av pålagor och orättvisor från olika håll. När ett naturreservat är bildat och någon söker en etablering i närheten så heter det inte sällan ”ligger nära naturreservat” från Kommuner och Länsstyrelser. Går det då en liten bäck så gäller strandskydd på 100 meter. Alltså den myndighet som avgör frågan har också som uppgift att sköta ett näraliggande reservat. En viss jävsituation uppstår onekligen eftersom Länsstyrelsen får en dubbelroll.

Lägger man då Vattenskydd, Natura 2000, och biotopskydd upptill att allemansrätten är en frihet för oss alla förstår ni att det råder en obalans.

Äganderätten borde i större omfattning ta vara på en skapande frihetstanke. Många företag har sin grund i de gröna näringarna och den skaparkraft som utvecklas ur den. Att få bygga sin bostad på landet är för många en livsdröm men bromsas av för många hinder.

Ingemar Johansson (C)

Länk till artikeln på epages.dk: Äganderätten är grunden